Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 6 Αυγούστου 2013

Διαμαρτυρία και από ΣέρρεςΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 Ν.ΣΕΡΡΩΝ - TEACHERS OF ENGLISH UNION OF MACEDONIA (TEUM)

 Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές που προωθεί το Υπ. Παιδείας για το Νέο Γενικό Λύκειο, στο πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνεται το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, ενώ σύμφωνα με την μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία το μάθημα διδασκόταν συνολικά 7 ώρες στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου.  
Οι απόφοιτοι του  ελληνικού Νέου Γενικού Λυκείου θα είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το οποίο θα απουσιάζει η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, τη στιγμή που σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου ‘Eurydice’ (Ευρυδίκη), ‘στη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών [της Ευρώπης] , το 90% τουλάχιστον των μαθητών μαθαίνουν αγγλικά στον α΄ και β΄ κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επίπεδα ISCED  2 ή 3 ή και τα δύο)’.  (21 Νοεμβρίου 2008).
Σε μελέτη της Eurostat, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο  Eurydice (edition 2012), αποδεικνύεται οτι η Αγγλική Γλώσσα είναι η συχνότερα διδασκόμενη ξένη γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (μτφρ του συγγραφέως της επιστολής) : ‘Η Αγγλική Γλώσσα διδάσκεται σε 14 χώρες και περιοχές χωρών, καθιστώντας την αγγλική μακράν την πιο συχνά διδασκόμενη γλώσσα σε σχεδόν όλες τις χώρες, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Από το 2004/2005, εμφανίζεται μια ανοδική τάση στο ποσοστό των μαθητών που διδάσκονται αγγλικά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το 2009/2010, κατά μέσο όρο, το 73 % των μαθητών που εισάγονταν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ μάθαιναν αγγλικά. Στο γυμνάσιο και το λύκειο, το ποσοστό ήταν υψηλότερο από 90%. Στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, έφτανε το 74,9% (πηγή: http://eacea.ec.europa.eu /education/eurydice/documents/key_data_series/143EN.pdf)
Προς επίρρωση των παραπάνω στοιχείων, παραθέτουμε και σχετικό πίνακα από συγκριτική μελέτη της Eurostat, που αποδεικνύει την ανοδική τάση της διδασκαλίας 2 ή και περισσότερων ξένων γλωσσών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την Αγγλική Γλώσσα να συνεχίζει να είναι η πρώτη ξένη γλώσσα που διδάσκονται οι μαθητές, όπως απέδειξε η προηγούμενη μελέτη.
 Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί πως ο αποκλεισμός των Αγγλικών από το Γενικό Λύκειο θα αντισταθμιστεί από την εισαγωγή της γλώσσας στην Α΄ και Β΄  δημοτικού σε περισσότερα Δημοτικά Σχολεία Διευρυμένου Ωραρίου. Μια τέτοια αλλαγή είναι οπωσδήποτε προς όφελος των μαθητών, ωστόσο ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό αυτομάτως καθιστά την διδασκαλία της Αγγλικής στο Λύκειο περιττή; Ποιος μπορεί να πει με βεβαιότητα οτι η γνωριμία των μικρών μαθητών με τη γλώσσα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού μπορεί να υποκαταστήσει την διεύρυνση των γνώσεων που επιτυγχάνεται στο Λύκειο; Η διδασκαλία της Αγγλικής από τις πρώτες πράξεις του Δημοτικού θα έπρεπε να εισαχθεί σε περισσότερα σχολεία, ανεξάρτητα από τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο, που στοχεύει στην  εμβάθυνση των γνώσεων των μαθητών.
Η Αγγλική Γλώσσα στα Λύκεια αποτελεί και για τους καθηγητές και για τους μαθητές μια αληθινή πρόκληση. Ο καθηγητής αναζητά καινοτόμους δράσεις και μεθόδους διδασκαλίας που ξεφεύγουν κατά πολύ από τους παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης των μαθητών για να αποκτήσουν μια πιστοποίηση γνώσεων (που θα γίνεται στα γυμνάσια). Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής έρχεται σε επαφή με αυθεντικά κείμενα της αγγλικής, είτε από εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικές πηγές, είτε από λογοτεχνικά κείμενα και ποιήματα, τα οποία είναι λογικό να μην μπορεί να παρακολουθήσει ένα παιδί της ηλικίας του γυμνασίου. Στο Λύκειο ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πραγματικά και να διευρύνει τους ορίζοντες του εφήβου και μελλοντικού ενήλικα πολιτισμικά, επιστημονικά και επαγγελματικά.
 Επίσης, θα ήταν σημαντικό να τονιστεί η συμβολή των καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας στην υλοποίηση project και ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το e-twinning,  τα οποία προωθούν την ευρωπαϊκή συνείδηση και διάσταση της εκπαίδευσης,  και βασίζονται στην πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Οι καθηγητές αγγλικών έχουν αποσπάσει διακρίσεις και βραβεία για τη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα, ενώ συμμετέχουν ενεργά και σε προγράμματα lifelong learning (Comenius, Grundtwig, Leonardo da Vinci ), συντελώντας έτσι και στην αύξηση της απορροφητικότητας των ευρωπαικών κονδυλίων.
Όμως, το Υπ. Παιδείας προχωρεί στην καθολική αφαίρεση του μαθήματος της Αγγλικής από το Νέο Λύκειο, ενός μαθήματος που είναι ψηλά στις προτιμήσεις και επιλογές των μαθητών,  και επιλέγει να «κόψει» τη γλώσσα που είναι διεθνής και ενδεχομένως να περιορίσει τη μάθησή της στα στενά όρια της απόκτησης ενός πτυχίου επιπέδου Α1, Α2, Β1 ή Β2.
Οι γνώσεις σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να σταματήσουν σε χαμηλά επίπεδα εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας, όπως είναι το Β1 και Β2. Υπάρχουν τα επίπεδα Γ1  και Γ2 , που δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσει ο μαθητής με την κατάργηση του μαθήματος της Αγγλικής στο Λύκειο. Τίθενται ξεκάθαρα περιορισμοί στην γνώση, ενώ οι μαθητές έχουν αποδεδειγμένα την υποδομή να συνεχίσουν. Και μάλιστα την ίδια ώρα που ανακοινώνεται η εισαγωγή του διαβαθμισμένου Γ1/Γ2 επιπέδου στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
Προφανώς κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί εάν με την κατάργηση της Αγγλικής Γλώσσας από το Λύκειο προωθείται η στροφή των μαθητών στην ιδιωτική εκπαίδευση, όταν δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των ανώτερων επιπέδων Αγγλικής στο δημόσιο Γενικό Λύκειο.   
Το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας είναι πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα (ειδικό μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις και προαπαιτούμενο για ένα μεγάλο αριθμό πανεπιστημιακών σχολών). Πως είναι δυνατόν να διακόπτεται η φοίτηση στο Γυμνάσιο, να υπάρχει ένα κενό χρονικό διάστημα τριών ετών στο Γενικό Λύκειο και ξαφνικά να εξετάζεται πανελλαδικώς; Δεν υπάρχει συνοχή και συνέχεια στο πρόγραμμα σπουδών και στις τελικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Ταυτόχρονα προκύπτει και πάλι το ερώτημα για την ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς δεν θα παρέχεται από το δημόσιο σχολείο η δυνατότητα προετοιμασίας των μαθητών για το ειδικό μάθημα των αγγλικών.
Επιπλέον, πρόσφατα το Υπ. παιδείας εισήγαγε το μάθημα της ερευνητικής εργασίας στα Λύκεια (μία καινοτομία που χειροκροτήθηκε από τους καθηγητές, αν και δεν υπήρχε η ανάλογη επιμόρφωσή τους). Υπάρχει η δυνατότητα η συγκεκριμένη εργασία να πραγματοποιείται στην Αγγλική Γλώσσα. Και φυσικά οι καθηγητές το τόλμησαν διότι υπάρχει το μάθημα της Αγγλικής στα Λύκεια. Με την  κατάργησή του και το περιορισμό των γνώσεων στα επίπεδα Β1 και Β2 θα είναι αδύνατη η επιπλέον εξέλιξη των μαθητών και δεν θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της υλοποίησης της ερευνητικής εργασίας στην Αγγλική Γλώσσα.
Εξάλλου δεν μπορεί μια αλλαγή να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, αλλά ενιαία μεταξύ των τριών βαθμιδών (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια). Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι δυνατόν να εισάγεται ο απόφοιτος του Λυκείου σε πανεπιστημιακή σχολή με χαμηλές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας. Οι πανεπιστημιακές σπουδές απαιτούν υψηλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας προκειμένου οι φοιτητές να είναι σε θέση να μελετούν την ξένη βιβλιογραφία, όταν μάλιστα η διεθνής ακαδημαϊκή βιβλιογραφία είναι στην Αγγλική. Η «παραγωγή» μέτριων ή και κατώτερων του μετρίου αποφοίτων Λυκείου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισορροπία που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τη μετάβαση από τη μία βαθμίδα στην άλλη.  


 Η Αγγλική Γλώσσα, η διεθνής γλώσσα, η γλώσσα του Internet και των Νέων Τεχνολογιών, η βασική γλώσσα επικοινωνίας σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, διαπραγματεύσεις, διπλωματικές συναντήσεις, η βασική γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των λαών και κρατών, αλλά και η γλώσσα-κλειδί για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό δεν συμπεριλαμβάνεται στο απολυτήριο του ελληνικού δημόσιου σχολείου. Επομένως, κρίνουμε πως ο αποκλεισμός των Αγγλικών, αυτή η ‘πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία’, δεν συνάδει με το πνεύμα της εκπαίδευσης, που είναι η απόκτηση γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων για την πρόοδο, ακαδημαϊκή και επαγγελματική, των νέων της χώρας.


Η Πρόεδρος                                                   Η Γραμματέας
Δράμπα Σουζάνα                                          Τσακίρδαη Ελπίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου