Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 21 Μαΐου 2013

GOOD NEWS απο κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ


16-05-2013) Μετά από πρόταση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (ΚΕΕ) του ΚΠΓ, το ΥΠΑΙΘΠΑ αποφάσισε τη διενέργεια διαβαθμισμένης εξέτασης επιπέδου Γ (Γ1+Γ2) για τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά την περίοδο Νοεμβρίου 2013. Οι ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων που πρότεινε η ΚΕΕ, και που αναμένεται να γίνουν δεκτές από τον Υπουργό Παιδείας, είναι 9 & 10 Νοεμβρίου 2013. Θα διενεργηθεί επίσης για πρώτηφορά εξέταση επιπέδου Γ1 στην Τουρκική. Προδιαγραφές και δείγματα θεμάτων για τις νέες εξετάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου -καθώς επίσης στις ιστοσελίδες του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ έως τις 7 Ιουνίου.
 
Σας παραπέμπω στις ιστοσελίδες http://rcel.enl.uoa.gr/kpg και
 για να διαβάσετε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου