Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 15 Ιουνίου 2013

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Δεν αλλάζουν τα φωνήεντα και τα σύμφωνα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Τα φωνήεντα και τα σύμφωνα μιας γλώσσας δεν είναι δυνατόν να τα αλλάξει κανείς και πολύ περισσότερο οι ειδικοί επιστήμονες που μελετούν τα γλωσσικά φαινόμενα.
Αυτό ξεκαθάρισε στη Βουλή ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου και σημείωσε τα εξής:
Α. Τα γράμματα είναι τα σύμβολα  με τα οποία αποδίδουμε στη γραφή τους φθόγγους, δηλαδή τους ήχους μιας  γλώσσας. Και ως γνωστόν, οι φθόγγοι στην ελληνική δεν συμπίπτουν  αριθμητικώς με τα γράμματα.
Β. Το φθόγγο λ.χ. (ο) τον αποδίδουμε στη γραφή με δύο γράμματα, άλλοτε με το «ο» και άλλοτε με το «ω», ανάλογα με τους κανόνες της ορθογραφίας μας, τον φθόγγο (ι) τον αποδίδουμε με γράμματα «ι», «η», «υ» αλλά και με διγράμματα (ή άλλως δίψηφα) «ει», «οι», «υι» αναλόγως επίσης των ορθογραφικών κανόνων.
Γ. Ετσι λοιπόν έχουν 24 γράμματα με τα οποία αποδίδουμε 25 φθόγγους της γλώσσας μας , που περιέχονται όχι μόνο στα εν χρήσει εγχειρίδια Γραμματικής του Δημοτικού και του Γυμνασίου αλλά και στο βιβλίο της Γραμματικής του Μ. Τριανταφυλλίδη (βλ σελ 11).
Δ.Οσον αφορά τα διπλά γράμματα «ψ» και «ξ» κανείς δεν διανοήθηκε να τα εξαφανίσει ή να τα καταργήσει.
Ε. Υπενθυμίζεται ότι αυτά τα γράμματα λέγονται διπλά , γιατί το καθένα παριστάνει δύο φθόγγους (π+σ και κ+σ).
Ζ. Είναι, επομένως, γράμματα, δεν είναι φθόγγοι και γι αυτό δεν έχουν θέση μεταξύ των φθόγγων αλλά μεταξύ των γραμμάτων.
Η. Οι συμφωνικοί επίσης, φθόγγοι (μπ), (ντ), (γκ), (τα), (τζ),, που καθημερινά  τους ακούμε  στην προφορική μας επικοινωνία, αποδίδονται στον γραπτό λόγο με δύο γράμματα  ο καθένας.
Θ.Οσον αφορά, τέλος  το «ου», υπενθυμίζεται ότι είναι φωνηεντικός φθόγγος που στη γραφή αποδίδεται με δύο γράμματα , δηλαδή με ένα δίγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου