Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΘΕΜΑ: Απάντηση επιστολής

Απαντώντας στην με αρ. πρωτ. 12/09-09-2013 επιστολή σας που αφορά στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο, σας γνωρίζουμε τα εξής:
·           το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γυμνασίου καθορίζεται με τη με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2121) και οι μαθητές διδάσκονται την Αγγλική γλώσσα, δύο (02) ώρες την εβδομάδα.
·           Tα Ωρολόγια Προγράμματα της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου καθορίζονται με τη με αρ. πρωτ. 105954/Γ2/03-09-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1890) και οι μαθητές διδάσκονται την Αγγλική γλώσσα, δύο (02) ώρες την εβδομάδα και στις δύο τάξεις.
·           Tο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τη με αρ. πρωτ. 115478/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2121) και οι μαθητές διδάσκονται ως Ξένη Γλώσσα την Αγγλική ή την Γαλλική ή την Γερμανική γλώσσα, δύο (02) ώρες την εβδομάδα.
·           Τα Ωρολόγια Προγράμματα της Β΄ τάξης και Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου καθορίζονται με τις με αρ. πρωτ. 36799/Γ2/02-04-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1163) και 63447/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 921), αντίστοιχα.
·  Για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο ισχύει η με αρ. πρωτ. 32239/Γ2/23-03-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1129).
·           Για τη λειτουργία των τμημάτων Ξένων Γλωσσών ως μαθημάτων επιλογής στα ΓΕ.Λ ισχύει η με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2507) που ορίζει τη λειτουργία των κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής.
·           Για τις αναθέσεις των μαθημάτων ισχύουν οι με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) και 124062/Γ2/06-09-2013 Υπουργικές Αποφάσεις.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ


Εσωτ. Διανομή

Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμ. Α΄,Δ΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου