Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

Και επιστολή προς τους γονείς

16 Σεπτεμβρίου 2013

Προς:
τους  γονείς και κηδεμόνες των μαθητών
Α’ &  Β’ τάξεων των  σχολείων με ΕΑΕΠ

Αγαπητοί Γονείς  ,  
Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε εμείς, η ομάδα έργου για το «Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ), να καλωσορίσουμε εσάς που έχετε παιδιά που θα διδαχθούν για  πρώτη φορά Αγγλικά στην Α΄ δημοτικού και να υπενθυμίσουμε / και να ενημερώσουμε εσάς που έχετε παιδιά που θα διδαχτούν Αγγλικά στη Β΄ δημοτικού, σχετικά με τα εξής:
Οι μαθητές της Α’ και της Β’ τάξης δεν έχουν βιβλία ούτε εργασίες για το σπίτι. Το εκπαιδευτικό υλικό μαζί με πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες και ειδικό χώρο για επικοινωνία με τους γονείς, με τίτλο «Η Γωνιά του Γονιού», βρίσκονται στην εκπαιδευτική πύλη του ΠΕΑΠ: http://rcel.enl.uoa.gr/peap/. Στο χώρο αυτό αναρτούμε συχνά υλικό για την εξάσκηση της Αγγλικής στο σπίτι –σαν παιχνίδι– με τη βοήθειά σας (ανεξάρτητα αν ξέρετε Αγγλικά ή όχι!)   
Ύστερα από επισταμένα αιτήματα των εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει σύμφωνα με το ΠΕΑΠ, το εκπαιδευτικό υλικό εκδόθηκε και σε έντυπη μορφή. Έχει ήδη αρχίσει η αποστολή του στα σχολεία για χρήση. Πρόκειται για δύο «εκπαιδευτικά πακέτα»: Alpha English για την Α’ τάξη και Beta English για τη Β’. Και τα δυο περιέχουν εικονογραφημένο υλικό  που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές, CD με τραγούδια, ιστορίες, κτλ. από φυσικούς ομιλητές της Αγγλικής, και Οδηγό του Εκπαιδευτικού με λεπτομερείς οδηγίες για το κάθε μάθημα, οι οποίες έχουν συνταχθεί μετά από έρευνα δράσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου του Πανεπιστημίου.
Τα παιδιά δεν θα πάρουν το «πακέτο» στο σπίτι. Όπως και στα προηγούμενα τρία χρόνια εφαρμογής του ΠΕΑΠ, θα εργαστούν σύμφωνα με το σχεδιασμό που υποδεικνύεται στον εκπαιδευτικό ο οποίος καθοδηγείται  να αξιοποιήσει τις επικοινωνιακές δραστηριότητες για την εκμάθηση της Αγγλικής, ειδικά για μαθητές αυτής της ηλικίας. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν σχεδιαστεί υπό την επιστημονική μας καθοδήγηση για να έχουν παιδαγωγικό και όχι εργαλειακό χαρακτήρα.
Οι έρευνες που έχουμε κάνει για το ΠΕΑΠ, τα τρία χρόνια της πιλοτικής  εφαρμογής, μας δείχνουν ότι οι περισσότεροι από εσάς βλέπετε θετικά τις παιδαγωγικές μεθόδους του προγράμματος και επιβεβαιώνετε πως τα παιδιά σας συμμετέχουν στο μάθημα των Αγγλικών με χαρά, χωρίς άγχος και μαθαίνουν την ξένη γλώσσα. Αυτός είναι και ο κυριότερος στόχος του Προγράμματος. Δηλαδή να βοηθήσει τα παιδιά των τάξεων Α΄ και Β΄ να μαθαίνουν διασκεδάζοντας και να δείχνουν αυτά που μαθαίνουν μέσα από καθημερινές πράξεις στο σπίτι ή στο παιχνίδι.
Ευχόμαστε σε εσάς και στα παιδιά σας καλή σχολική χρονιά και σας υπενθυμίζουμε ότι η συνεργασία σας και η υποστήριξη σας σε κάθε προσπάθεια του σχολείου και των εκπαιδευτικών μας είναι πολύτιμη.
Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου
Καθηγήτρια Βασιλική Δενδρινού

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου